Akaun

Bagaimanakah cara untuk masukkan akaun pembekal atau pelanggan dalam sistem?
Pengguna boleh masukkan akaun yang terlibat sebagai pembekal atau pelanggan dalam bahagian ini. Anda boleh pergi ke Commodities>Account>Accounts. ...
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:03 PM