Pemulangan Penghantaran

Bagaimanakah cara untuk membuat pemulangan penghantaran?
Untuk pemulangan penghantaran, anda boleh pergi ke bahagian Accounts>Delivery Orders terlebih dahulu. 1. Anda perlu tekan pada delivery order tersebu...
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:21 PM