Laporan dan Dashboards

Bagaimanakah cara untuk melihat laporan dalam sistem?
Pengguna dapat melihat pelbagai jenis laporan serta papan pemuka (Dashboard) dalam sistem mengikut Projek. Pengguna juga boleh muat turun laporan terseb...
Fri, 18 Jan, 2019 at 3:28 PM