• (+) Tekan butang ini untuk memohon cuti
  • Simbol jam menunjukkan bahawa cuti anda masih dalam status "Pending"
  • (X) tekan butang ini sekiranya anda ingin membuang permohonan anda.


                                                     


  • Selepas tekan butang (+), anda akan lihat paparan seperti di sebelah. Jika anda mahu memohon cuti tidak berbayar (unpaid leave), sila klik disitu.  Anda boleh memilih jenis cuti yang ingin dipohon. 


                                           


  • Sila masukkan tarikh mula dan tamat bercuti.
  • Anda boleh pilih samada ingin bercuti sepenuh hari ataupun separuh hari.
  • Untuk maklumat tambahan, anda boleh nyatakan alasan bercuti. 


Edit post