• (+) : Tekan butang ini untuk menambah meeting anda.
  • Anda juga dapat melihat mesyuarat akan datang 
  • ( / )Sila tekan butang ini untuk simpan maklumat mesyuarat. 
  • Anda boleh menambah mesyuarat dengan memenuhkan maklumat yang diperlukan.  
  • Anda boleh menjemput (Invite) individu dengan menekan butang “invite”.
  •  Jika anda ingin menjemput lebih dari seorang, sila tanda di ruang bulatan yang disediakan.