Modul POS (Point Of Sales) dibangunkan untuk merekod jualan runcit (retail).

Keperluan minimum untuk Point Of Sales (POS)
  • Untuk modul POS, sebelum memulakan proses jualbeli anda dikehendaki menambah produk/ stok di “Pricebook”  di bahagian CRM. 
Nota tambahan: Resit yang dikeluarkan daripada POS akan keluar dalam Office > Sales Receipts.