Di submodul "Back Office" dalam modul "Point of Sales", anda boleh melihat beberapa transaksi seperti melihat invois, pesanan, "dashboard", resit dan "sales returns".


1) Invoices (Invois)

Di sini anda boleh melihat invois yang dijana apabila anda menekan butang “Checkout” dalam POS. Dalam POS, sistem akan menjana invoice dan resit pada masa yang sama. Untuk akses halaman tersebut, sila ke Back Office > dan klik menu “Invoice”.


Setelah klik butang invois, anda akan dapat melihat halaman seperti yang berikut yang mana anda boleh melihat senarai invois dan resit yang dihasilkan oleh sistem:


Keterangan:


A
Anda boleh mencari dengan nombor rujukan INV/2017/2.
B
Anda boleh mencari dengan lokasi sekiranya anda mempunyai lebih daripada satu lokasi.
C
Anda boleh mencari dengan akaun yang telah didaftar didalam CRM atau POS.
D
Anda boleh mencari dengan tarikh mula buat hingga tarikh akhir.2) Orders


Di sini anda boleh melihat pesanan (orders) yang telah dibuat tapi belum menerima bayaran daripada pelanggan. Tujuan “Orders” adalah jika pelanggan belum membayar secara langsung (sebagai contoh, pelanggan memesan makanan dan bayaran hanya diterima setelah selesai makan), anda boleh memilih pesanan tersebut dan pilih pesanan tersebut untuk membuat transaksi penerimaan bayaran. Sistem akan membuka semula paparan POS dengan data-data yang telah dimasukkan ke dalam “Order” yang telah dipilih.Setelah klik “Orders”, anda akan dapat melihat halaman seperti di bawah:


Keterangan:


A
Anda boleh mencari dengan nombor rujukan OA/2017/1.
B
Anda boleh mencari dengan lokasi, jika anda mempunyai lebih daripada satu lokasi
C
Anda boleh mencari dengan akaun.
D
Anda boleh mencari dengan tarikh mula buat hingga tarikh akhir.


3) Receipts

Di sini anda boleh melihat senarai resit yang telah dijana di POS.


Anda akan dapat melihat invois yang dijana serentak dengan resit tersebut. Sekiranya anda merupakan syarikat patuh GST, di sini adalah tempat anda boleh melihat meklumat untuk tax invoice.

Keterangan:

A
Anda boleh mencari dengan nombor rujukan REC/2017/12.
B
Anda boleh mencari dengan lokasi, jika anda mempunyai lebih daripada satu lokasi
C
Anda boleh mencari dengan akaun.
D
Anda boleh mencari dengan tarikh mula buat hingga tarikh akhir.4) Sales returns

Sales returns bermaksud barang yang dibeli daripada pelanggan dipulangkan oleh sebab-sebab yang tertentu, sebagai contoh barang tersebut rosak. Anda boleh melihat senarai sale returns seperti gambar di bawah.Setelah tekan “Sales Return” anda akan dibawa ke halaman seperti yang berikut:

Keterangan:


A
Anda boleh mencari dengan nombor rujukan SR/2017/1.
B
Anda boleh mencari dengan lokasi sekiranya mempunyai lebih daripada satu lokasi.
C
Anda boleh mencari dengan akaun yang telah didaftar didalam CRM atau POS.
D
Anda boleh mencari dari tarikh dibuat hingga tarikh akhir.


5) Dashboards

Di sini, anda boleh melihat laporan berkaitan dengan jualan anda seperti: Trends, Jualan (Sales), Inventori (Inventories), Barang yang paling banyak dijual (most selling products), barang yang mempunyai keuntungan yang tinggi (product’s profit margin), jurujual (salesman), jumlah jualan (total sales turnover), dan baki inventori harian (daily inventory balance) menerusi dashboard.

Sila pilih laporan yang dikehendaki dari menu seperti di bawah: