Untuk menambah stok ataupun produk dalam modul Point of Sales, sila ikuti langkah-langkah seperti yang berikut:


1) Sila ke POS, "Stockroom", dan tekan "Products".


                                                               


Jika anda klik “Products”, anda akan dipautkan terus ke CRM untuk menambah produk yang terlibat. Anda tidak perlu ke bahagian CRM untuk menambah stok ataupun produk. Di POS, telah terdapat pautan ke CRM dan ia memudahkan anda. 
Keterangan:

A
Jika anda mahu tambah pricebook sila tekan butang “Add”. Bila tekan butang “Add”, anda akan dipaparkan halaman untuk masukkan data pricebook seperti di A1.
B
Jika anda mahu mengubahsuai data pricebook, sila tekan edit.
C
Jika mahu memadam data pricebook, sila tekan delete. Perlu diingatkan jika pricebook tersebut telah digunakan dalam mana-mana transaksi, ia tidak boleh dipadam.


Paparan untuk menambah stok baru