Untuk membuat tetapan bagi module Human Resources Management System, pergi ke butang “Configurations” dan anda boleh membuat beberapa pilihan seperti gambarajah di bawah:Dengan membuat tetapan terlebih dahulu, ia akan menyenangkan pengguna untuk membuat pilihan di kemudian hari. Tetapan ini hanya perlu dibuat sekali sahaja kecuali ada penambahan informasi di kemudian hari.


Untuk membuat tetapan bagi module Human Resources Management System, pergi ke butang “Settings” dan anda boleh membuat tetapan untuk waktu bekeja, pengemaskinian maklumat pekerja dan mengimport pergerakan pekerja. Untuk membuat tetapan bagi Pelulus, pergi ke butang “Approver” dan anda boleh membuat tetapan pelulus untuk setiap pekerja. Apabila anda memilih “Set Staff Approver”, anda boleh menetapkan staff mana yang akan menjadi pelulus untuk bahagian cuti dan kursus dengan mengklik “Add Approver”. Kemudian anda perlu memasukan angka 1 – 5 sebagai tahap Pelulus dan juga perlu memilh staff mana yang akan menjadi Pelulus. Sebagai tambahan maklumat, tiada limit untuk tahap Pelulus. Pelulus adalah sangat berguna kepada syarikat yang mempunya ramai staff. Proses ini akan menyenangkan staf yang berpangkat pengurus.