Untuk membuat tetapan bagi module Human Resources Management System, pergi ke butang “Configurations” dan anda boleh membuat beberapa pilihan seperti gambarajah di bawah:
Dengan membuat tetapan terlebih dahulu, ia akan memudahkan pengguna untuk membuat pilihan di kemudian hari. Tetapan ini hanya perlu dibuat sekali sahaja kecuali ada penambahan informasi di kemudian hari.


HRMS - Settings


Untuk membuat tetapan bagi module Human Resources Management System, pergi ke butang “Settings” dan anda boleh membuat tetapan untuk waktu bekerja, dan mengimport pergerakan pekerja. 

Tetapan ini bertujuan untuk memberi maklumat pada bahagian kedatangan pekerja untuk tujuan kawalan masa bekerja.