Peranan Pengguna: Pentadbir

1. Klik pada “+Tambah Pasukan” untuk menambah pasukan baru

   Contohnya : Anda ingin menambah satu lagi pasukan untuk melakukan kerja-kerja “Sivil”
2. Adalah lebih baik untuk mempunyai satu pasukan khusus untuk menjalankan tugasan yang berbeza-beza. Antara maklumat yang diperlukan           untuk menambah pasukan baru adalah:

  • Nama Pasukan
  • Nama Ahli Pasukan
  • Peranan Ahli Pasukan

3. Selepas anda mengisi maklumat pasukan baru, klik "Hantar".