1. Pergi ke “Permohonan Cuti”  lalu “Permohonan Cuti Saya”.

2. Pilih "Mengajukan Cuti"


3. Setelah semua lengkap klik "Simpan"