- Untuk menambah SMS Campaigns, klik SMSes > Add New > SubmitKemudian masukkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan SMS Campaigns