1) KATEGORI BUKU HARGA

Kategori "PRICEBOOK" adalah kategori produk atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan anda. Anda perlu menetapkan jenis yang sesuai dengan syarikat anda agar sistem lebih berkesan dan sesuai dengan polisi syarikat.

Pergi ke "PRICEBOOK"

 

  1. Untuk melakukan ini, klik pada "KATEGORI BUKU HARGA dan pilih "LIHAT SENARAI ". Anda dapat melihat senarai daftar harga kategori seperti berikut: 

Penerangan:

1

Klik butang ini untuk "Tambahkan Kategori Baru" .

2

Klik butang ini untuk "Kemas kini" data.

3

Klik butang ini untuk "Padam Data" . Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Sekiranya digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.

4

Klik butang ini untuk "Hapus Data Secara Pukal" . Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Sekiranya digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.

 

  1. Seterusnya, apabila anda mengklik "TAMBAHKAN BARU (A) untuk membuat kategori buku harga baru, anda akan menjadi paparan berikut:

Anda dapat menentukan "Nama dan "Penerangan dari kategori baru. 

1

Masukkan nama kategori.

2

Masukkan maklumat yang relevan untuk kategori.

Penerangan:

1

Masukkan "Nama Kategori" .

2

Masukkan "Dekripsi" untuk menerangkan maklumat yang relevan untuk kategori tersebut.


2) BUKU HARGA

"PRICEBOOK" adalah senarai item yang dijual oleh syarikat. Contohnya, produk syarikat. Untuk menyenaraikan produk syarikat, klik

  • pada butang "TAMBAHKAN" di bahagian "PRICEBOOK" .
  • Pilih "PRICEBOOK" dan "TAMBAH BARU" di "PRICEBOOK" di CRM.
  1. Pilih "PRICEBOOK" di "PRICEBOOK" dan klik pada "LIHAT SENARAI" untuk melihat senarai buku harga keseluruhan. 

Penerangan: 

1

Klik pada butang ini jika anda ingin "melihat senarai" dari semua produk.

2

Klik butang ini untuk menambahkan senarai "buku harga" .

3

Klik pada butang ini jika anda ingin melihat perincian buku harga.

4

Klik pada butang ini untuk mengedit sebarang senarai buku harga.

5

Klik pada butang ini jika anda ingin memadamkan produk. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Sekiranya digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.

6

Klik pada butang ini jika anda ingin menggandakan senarai buku harga apa pun.

7

Klik pada butang ini untuk mengedit data secara pukal. 

8

Klik pada butang ini untuk menghapus data secara pukal. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Sekiranya digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.

 

  1. Pilih "TAMBAHKAN BARU" untuk menambahkan buku harga. 

 

 

Penerangan:

1

Anda juga boleh menetapkan gambar produk anda. Cuma klik pada 'Muat Naik Gambar' kemudian pilih gambar produk anda dan sekarang gambar produk anda sudah tersedia

2

Masukkan produk "Kod". 

3

Masukkan produk "Nama". 

4

Masukkan pengimbas "Inkod Barcode" .

5

Masukkan "Pesanan Minimum" untuk produk.

6

Anda boleh menyatakan "Penerangan" produk.

7

Nyatakan "Catatan" produk.

8

Pilih "Jenis Produk" produk.

9

Masukkan “Peratus Royalti” (jika ada)

10

Pilih "Tersedia untuk Pembelian" jika item tersebut siap dijual.

Sekiranya anda hanya ingin memasukkan data, tetapi item tersebut belum siap dijual, pilih "Tidak Tersedia untuk Pembelian".  Sekiranya anda memilih pilihan ini, anda boleh memasukkan data yang diperlukan. Walau bagaimanapun, anda tidak dapat memilih item semasa menyediakan sebut harga, dll.

11

Pilih "Penjejakan Stok" untuk mengesan stok atau tidak menjejaki stok.

12

Masukkan item "Kategori" , jika ada. Kategori bermaksud jika anda menjual beberapa produk dalam kelas.

13

Klik Tandai sebagai "Kegemaran". (jika ada) 

14

Tandai "ini adalah pakej yang terdiri daripada item buku harga lain" . (jika ada)

15

Masukkan "Kuantiti" awal unit untuk ditambahkan ke inventori anda.

16

Anda boleh memasukkan "Kos Per Unit" produk anda. 

17

Anda boleh memasukkan pengukuran "Unit" item.

18

Pilih kod "Cukai Pembekalan" yang berkaitan. Contohnya, SR (6%)

19

Masukkan "Kod MISC" , jika ada.

20

Masukkan mata sekiranya syarikat anda menjual mata yang membolehkan "Pengumpulan Mata" ditebus.

21

Pilih "Pajak yang Dibeli" yang relevan untuk buku harga ini. (Sekiranya ada)

22

Pilih "Kategori Perkhidmatan / Barang".  (Sekiranya ada)

23

Masukkan "Harga Per Unit" produk anda. (Pelanggan akan menggunakan harga ini)

 

  1. Klik butang "SIMPAN" jika anda menukar maklumat.