1) KONFIGURASI PETA NOMBOR BAHAN

Subodul ini membolehkan anda melihat atau memuat turun laporan anda. Untuk pergi ke halaman ini, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Konfigurasi. 
  2. Kemudian dalam "Konfigurasi", ia akan mempunyai lima pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Inventory Out Reason" untuk melihat senarai sebab inventori keluar2) KONFIGURASI PETA NOMBOR BAHAN

Subodul ini membolehkan anda melihat atau memuat turun laporan anda. Untuk pergi ke halaman ini, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Konfigurasi. 
  2. Kemudian dalam "Konfigurasi", ia akan mempunyai lima pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Inventory Out Reason" untuk melihat senarai sebab inventori keluar

 

 

 

  1. Apabila anda memilih "Inventory Out Reason", anda akan melihat semua maklumat pada gambar berikut.

Penerangan:

1

Klik butang ini, "Tambah" untuk menambahkan pilihan baru.

2

Klik butang ini "Tapis" untuk menunjukkan data yang anda perlukan.

3

Klik butang ini "Cari " untuk mencari rekod bahan mentah anda.

4

  • Klik butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik butang ini "Padam " untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.  

 

 

 

  1. Apabila anda memilih "Tambah Baru", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.

Penerangan:

1

Isi "Penerangan" untuk menerangkan alasan inventori anda.

2

Klik "Simpan Borang" setelah mengisi semua maklumat.