LAPORAN     

Subodul ini membolehkan anda melihat atau memuat turun laporan anda. Untuk pergi ke halaman ini, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Laporkan. 
  2. Kemudian di "Laporkan" dan ia akan mempunyai lima pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Jumlah Kos dan Harga Inventori" untuk melihat semua harga inventori penyenaraian.

2

Klik "Purata Kos dan Harga Inventori" untuk melihat semua harga inventori senarai rata-rata.

3

Klik "Inventori Dalam Jumlah dan Kos Purata" untuk melihat semua inventori penyenaraian dan kos purata.

4

Klik "Baki Inventori mengikut Lokasi" untuk melihat semua baki inventori mengikut lokasi.

5

Klik "Stok Semasa Di Bawah Tahap PAR" untuk melihat semua senarai stok semasa di bawah paras setara.