PENGURUSAN PERGERAKAN PEKERJA


Di OfficeCentral, kakitangan boleh mencatatkan senarai pergerakan yang dilakukan untuk rekod majikan.


1. Pertama, pergi ke "Pergerakan" dan klik "Tambah Baru"2. Masukkan semua maklumat yang diperlukan
1

Tekan butang ini untuk memilih jenis pergerakan yang dilakukan.

2

Masukkan jenis pergerakan yang dilakukan secara terperinci.

3

Masukkan masa dan tarikh pergerakan dimulakan.

4

Masukkan masa dan tarikh akhir pergerakan yang dilakukan.

5

Masukkan pernyataan yang berkaitan (Penerangan).

6

Sila masukkan projek (Projek) jika ada.

7

Sila masukkan Maklumat Tambahan sekiranya ada.

8

Klik Butang Simpan setelah selesai menambahkan Pergerakan