1. Klik "Lihat Senarai" untuk melihat semua sejarah eStores.2. Apabila anda memilih "LIHAT DAFTAR", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.


Penerangan:


1Klik pada butang ini "Tambah" untuk menambah pengambilan saham baru.
2Klik pada butang ini "Cari" untuk mencari rekod bahan mentah anda.
3
  • Klik pada butang ini, "Detail", untuk melihat data.
  • Klik pada butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik pada butang ini "Delete" untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.