1. Pergi ke Pemasaran Rangkaian.


2. Klik "Jenis Akaun" dan selepas itu klik butang "Tambah Baru"3. Apabila anda memilih "Tambah Baru" untuk sebuah akun, Anda akan melihat semua informasi seperti gambar berikut.
Penerangan:


1Anda boleh "Nama" untuk menambahkan jenis akaun baru.
2Klik pada butang ini “type” untuk memilih jenis akaun.
3

Klik pada butang ini "Jenis Modul Pengedar" untuk jenis pengedar untuk jenis akaun (jika ada)

4Lengkapkan semua maklumat mengenai "Tetapan Rangkaian" untuk akaun di bawah program rangkaian.
5
  • Klik pada butang ini "Kembali" untuk melihat senarai data.
  • Klik pada butang ini, "Simpan Borang", untuk menyimpan data.