1. Klik "Lihat Semua Jenis Akaun" untuk melihat semua jenis akaun.2. Apabila anda memilih "Lihat Semua Akaun", anda akan melihat semua maklumat pada gambar berikut.


Penerangan:


1Klik pada butang ini, "Tambah Jenis Akaun Baru," untuk menambahkan pilihan baru.
2Klik pada butang ini "Cari" untuk mencari jenis akaun anda.
3
  • Klik pada butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik pada butang ini "Delete" untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.