1. Pergi ke Pemasaran Rangkaian.


2. Klik "Akaun" dan selepas itu klik butang "Tambah Baru"3. Apabila anda memilih "Tambah Baru" untuk sebuah akun, Anda akan melihat semua informasi seperti gambar berikut
Penerangan:


1Anda boleh menggunakan logo syarikat atau gambar tersuai. (Sekiranya ada)
2

Sila masukkan nama akaun. Anda diminta untuk mengisi semua maklumat yang bertanda *.

3Anda boleh memasukkan nombor pendaftaran akaun.
4Anda boleh menggunakan kod pendek untuk akaun ini.
5Anda boleh memasukkan nombor tag yang sesuai.
6Anda boleh jenis akaun yang berkaitan.
7Anda boleh membuat pesanan dari akaun anda. (Sekiranya ada)
8Anda boleh menggunakan akaun pengenalan. (Sekiranya ada)
9Anda boleh memasukkan nama jurujual yang berkaitan dengan akaun ini.
10Tandakan ruangan jika akaun tersebut adalah "Bumiputera".
11

Klik Simpan Borang setelah mengisi semua maklumat.


4. Setelah selesai mengatur "Maklumat Akaun", Halaman akan dialihkan ke halaman "Maklumat Peribadi":Penerangan:


1Isi "No of Kids" pelanggan.
2Isi "Julat Pendapatan" pelanggan.
3Isi "Pekerjaan" pelanggan.
4

Isi "Status Perkahwinan" pelanggan.

5Isi "Maklumat Jantina" pelanggan.
6Isi "Maklumat Perhubungan" pelanggan.
7

Klik Simpan Borang setelah mengisi semua maklumat.5. Setelah selesai menyiapkan "Maklumat Peribadi", Halaman akan dialihkan ke halaman "Maklumat Lebih Lanjut":
Penerangan:


1Pilih industri pelanggan
2

Anda boleh memasukkan Bilangan Pekerja dari akaun pelanggan.

3Anda boleh menghantar e-mel syarikat.
4Anda boleh memasukkan nombor telefon syarikat.
5

Anda boleh nombor faks syarikat.

6

Anda boleh memasukkan URL laman web syarikat. (Sekiranya ada)

7Anda boleh memasukkan Maklumat Pengebilan akaun pelanggan.
8Anda boleh memasukkan Maklumat Penghantaran akaun pelanggan.
9

Klik Simpan Borang setelah mengisi semua maklumat.


6. Setelah selesai menyiapkan "Maklumat Lain", Halaman akan dialihkan ke halaman "Maklumat Bank": -Penerangan:


1Anda boleh memasukkan nama bank pelanggan.
2Anda boleh memasukkan nombor akaun bank pelanggan.
3Pilih jenis bank pelanggan bank.
4Klik Simpan Borang setelah mengisi semua maklumat.