1. Klik "Lihat Semua Akaun":2. Apabila anda memilih "Lihat Semua Akaun", anda akan melihat semua maklumat pada gambar berikut.Penerangan:


1Klik pada butang ini, "Tambah," untuk menambahkan pilihan baru.
2Klik pada butang ini "Pergi ke Pendaftaran Dalam Talian" untuk menambah ejen, stokis, dll.
3Klik pada butang ini, "Pencarian Lanjutan", untuk menyaring data berdasarkan maklumat yang diperlukan.
4Klik pada butang ini "Cari" untuk mencari rekod bahan mentah anda.
5
  • Klik pada butang ini, "Detail", untuk melihat data.
  • Klik pada butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik pada butang ini "Delete" untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.