1. Klik "Lihat Semua":2. Apabila anda memilih "LIHAT DAFTAR", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.Penerangan:


1Klik pada butang ini, "Tambah Jenis Pampasan Rangkaian Baru," untuk menambahkan jenis pampasan baru.
2Klik pada butang ini "Cari" untuk mencari rekod pampasan jenis anda.
3
  • Klik pada butang ini, "Detail", untuk melihat data.
  • Klik pada butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik pada butang ini "Delete" untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.