Jawapan: 


Buat masa ini, MyMasjid menggunakan gerbang pembayaran ToyyibPay untuk pengguna di Malaysia dan "IPAYMU" untuk pengguna di Indonesia. Sekiranya terdapat penambahan Payment Gateway pada masa hadapan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.