Jawapan: 


Caj yang dikenakan oleh gerbang pembayaran adalah bergantung kepada gerbang pembayaran tersebut. 

Sebagai contoh, buat masa ini, Toyyibpay akan mengenakan RM1.00 setiap transaksi pembayaran FPX melalui ToyyibPay. Walaubagaimanapun, ToyyibPay berhak untuk menukar caj transaksi ini pada bila-bila masa. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk merujuk sendiri kepada Gerbang Pembayaran yang dipilih untuk mengetahui caj transaksi yang dikenakan oleh Gerbang Pembayaran.