Jawapan: 


Peranan user level AJK adalah Admin sistem untuk masjid mereka sendiri di mana mereka boleh mengemaskini profil masjid, tambah senarai sumbangan dalam talian, mencatat transaksi, dan merekodkan pangkalan data ahli masjid. 


Bagi peranan user level Qariah, mereka hanya boleh melihat dan juga membuat sumbangan dalam talian untuk setiap masjid dan juga sumbangan global.