Untuk membuat tetapan bagi Pricebook and Inventory Management , anda perlu pergi “Configurations” dan anda boleh memilih "Inventory Out Reason" seperti gambar rajah di bawah. 
1) Tekan butang Add untuk menambah tujuan inventori keluar yang baru. 

2) Tekan butang Edit untuk mengubah maklumat jabatan yang sedia ada 

3) Tekan butang Delete untuk membuang tujuan inventori keluar tersebut. 


Menambah Tujuan Inventori Keluar


Ketika sedang menambah tujuan inventori keluar yang baru, anda perlu:


1) Mengisi penerangan di ruang yang di sediakan

2) Mapping for Automated Accounting: Sekiranya anda melanggani Modul Akaun dan menggunakan fungsi automated accounting, anda perlu membuat tetapan ini untuk tujuan fungsi automated accounting bagi penggajian. 

3) Apabila telah selesai mengisi data, tekan butang "Save Form" untuk menyimpan data.