Untuk membuat tetapan bagi Variasi Produk, anda perlu pergi "Configurations" dan anda boleh memilih "Pricebook Variations"
1) Tekan butang Add untuk menambah variasi produk yang baru. 

2) Tekan butang Detail untuk melihat maklumat variasi produk sedia ada 

2) Tekan butang Edit untuk mengubah maklumat variasi produk yang sedia ada 

3) Tekan butang Delete untuk membuang/memadam variasi produk tersebut. 


Menambah Variasi Produk 


Ketika sedang menambah variasi produk yang baru, anda perlu:


1) Mengisi segala maklumat yang diminta iaitu Nama Variasi, Penerangan Variasi, Nama Jenis Variasi, dan Penerangan Jenis Variasi (Lihat gambar di atas untuk melihat contoh yang lebih jelas)

2) Sila tekan butang "+Add" untuk menambah jenis variasi.

3) Apabila telah selesai mengisi maklumat, tekan butang "Save Form" untuk menyimpan data.