Untuk membuat tetapan bagi Kumpulan Produk, anda perlu pergi ke “Pricebook” dan anda boleh memilih "Pricebook Group" seperti gambar rajah di bawah.Untuk tetapan Kumpulan Produk, berikut adalah tetapan yang boleh dilakukan.

1) Melihat Senarai Kumpulan Produk (View List)

2) Menambah Produk Kategori Baru (Add New)

3) Tetapan KPI bagi kumpulan produk


--------------------------------------------------------------


1) Senarai Kumpulan Produk (View List)

Sekiranya anda ingin melihat senarai bagi Kumpulan Produk, pergi ke Pricebook Group > View List. Anda akan dapat paparan seperti gambar rajah dibawah.1. Tekan butang Add untuk menambah Kumpulan Produk yang baru.

2. Tekan butang Edit untuk mengubah maklumat Kumpulan Produk yang sedia ada 

3. Tekan butang Delete untuk membuang/memadam Kumpulan Produk tersebut.

4. Tekan butang Bulk Delete untuk membuang/memadam Kumpulan Produk secara pukal.


--------------------------------------------------------------


2) Menambah Kumpulan Produk (Add New)

Sekiranya anda ingin menambah Kumpulan Produk yang baru, pergi ke Pricebook Group > Add New. Anda akan dapat paparan seperti gambar rajah dibawah. Masukkan segala maklumat yang diminta kemudian apabila sudah selesai, tekan butang "Save Form" untuk menyimpan data.


--------------------------------------------------------------


3) Menentapkan KPI bagi Kumpulan Produk (KPIs)

Sekiranya anda ingin menetapkan tetapan untuk KPI bagi Kumpulan Produk, pergi ke Pricebook Group > KPIs. Anda akan dapat paparan seperti gambar rajah dibawah. - Page ini digunakan sekiranya pengguna ingin menetapkan KPI bagi sesebuah Kumpulan Produk

- Tekan butang Update KPI untuk menetapkan tetapan KPI atau melakukan perubahan kepada KPI sedia ada
- Isi segala maklumat yang diminta di dalam ruangan yang di sediakan.

- Apabila telah selesai, tekan butang Save untuk menyimpan data