Sekiranya anda ingin melihat senarai laporan atau memuat turun Laporan Keseluruhan Kos Inventori Keluar dan Harga, anda perlu pergi ke “Reports” dan anda boleh memilih "Total Inventory Out Cost and Prices" seperti gambar rajah di bawah.
1. Pilih tarikh mula dan tarikh berakhir bagi laporan kesuluruhan kos dan harga yang ingin di lihat.

2. Setelah memilih tarikh, tekan butang Search 

3. Pilih bilangan entri yang anda ingin lihat

4. Pilih format fail laporan yang ingin anda muat naik


Contoh format laporan di dalam format PDF