Sekiranya anda ingin melihat senarai laporan atau memuat turun Laporan Jumlah Keseluruhan Inventori Masuk dan kos Purata, anda perlu pergi ke “Reports” dan anda boleh memilih "Inventory In Total and Average Cost" seperti gambar rajah di bawah.
1. Pilih tarikh mula dan tarikh berakhir bagi laporan jumlah keseluruhan inventori masuk dan kos purata yang ingin di lihat.

2. Setelah memilih tarikh, tekan butang Search 

3. Pilih bilangan entri yang anda ingin lihat

4. Pilih format fail laporan yang ingin anda muat naik


Contoh format laporan di dalam format PDF