Sekiranya anda ingin melihat senarai laporan atau memuat turun Laporan Baki Inventori berdasarkan Lokasi, anda perlu pergi ke “Reports” dan anda boleh memilih "Balance Inventory By Location" seperti gambar rajah di bawah.
1. Pilih Jenis Produk (Product Type)

2. Pilih Kategori Produk (Pricebook Category)

3. Setelah memilih Jenis Produk dan Kategori Produk, tekan butang Filter 

4. Pilih bilangan entri yang anda ingin lihat

5. Pilih format fail laporan yang ingin anda muat naik


Contoh format laporan di dalam format EXCEL