Sekiranya anda ingin melihat tetapan untuk membungkus dan meleraikan bungkusan produk, anda perlu pergi ke “Pricebook” dan anda boleh memilih "Pack and Unpack" seperti gambar rajah di bawah.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Membungkus Produk (Pack)

1. Pilih produk yang ingin di bungkus

2. Pilih lokasi

3. Isikan sebab mengapa ingin membungkus produk

4. Isikan berapa kuantiti produk yang ingin di bungkus

5. Isikan harga per unit produk

6. Tekan butang Save Form untuk menyimpan


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Meleraikan Bungkusan Produk (Unpack)


1. Pilih produk yang ingin di leraikan bungkusannya

2. Pilih lokasi

3. Isikan sebab mengapa ingin meleraikan bungkusan produk

4. Isikan berapa kuantiti produk yang di leraikan

5.Tekan butang Save Form untuk menyimpan