Sekiranya anda ingin melihat Inventori Bahan Mentah, anda perlu pergi ke “Inventory Transactions” dan anda boleh memilih "Inventories Raw Material" seperti gambar rajah di bawah.Untuk Inventori Bahan Mentah, berikut adalah tetapan yang boleh dilakukan.

1) Melihat Senarai (View List Overall)

2) Melihat Senarai (View List My Location)

3) Menambah Inventori Bahan Mentah Baru (Add New)

4) Menyalin Kategori Produk (Copy Pricebook Category)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lihat Senarai (Keseluruhan)


1. Tekan butang Add untuk menambah Kategori Produk dan anda akan melihat paparan seperti dibawah.

2. Tekan butang Edit untuk mengubah maklumat Produk Kategori yang sedia ada 

3. Tekan butang Delete untuk membuang/memadam Produk Kategori tersebut


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lihat Senarai (Lokasi Saya)


1. Tekan butang Edit untuk mengubah maklumat Produk Kategori yang sedia ada 

2. Tekan butang Delete untuk membuang/memadam Produk Kategori tersebut


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menambah Inventori Bahan Mentah Baru


- Masukkan segala maklumat yang diminta kemudian apabila sudah selesai, tekan butang "Save Form" untuk menyimpan data


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menyalin Kategori Produk (Copy Pricebook Category)1. Tanda butang kotak untuk memilih Produk Kategori yang ingin di salin.

2. Tekan Submit apabila selesai memilih Produk Kategori yang ingin di salin