Untuk melihat Papan Pemuka Jualan, anda perlu pergi ke “Dashboard” dan anda boleh memilih "Sales" seperti gambar rajah di bawah.Terdapat 3 carta yang boleh di lihat iaitu Carta Jualan mengikut Produk (Sales by Product), Carta Jualan mengikut Kategori Produk (Sales by Product Category), dan Carta Trend Jualan mengikut produk per bulan (Sales Trend by Products per Month)


1. Tekan butang anak panah ke bawah untuk memilih Tahun carta yang ingin di lihat.

2. Tekan butang Select Pricebook Category sekiranya ingin melihat carta sesebuah kategori produk secara spesifik.1. Tekan butang anak panah ke bawah untuk memilih carta produk yang ingin di lihat.