Model Procurement dibangunkan untuk menguruskan maklumat perolehan bagi sesebuah organisasi. Modul Perolehan juga dilihat dapat membantu menyelaraskan proses perolehan dan juga membantu proses pemilihan dan pemantauan bekalan.


Bagi membuat perolehan, anda boleh pergi ke menu utama dan klik “procurement”.


Untuk melihat atau menambah senarai pesanan pembelian sila lihat langkah dibawah:Menambah Pesanan Pembelian


                   


                     


                      


  • Sila nyatakan item yang terlibat, jumlah harga, diskaun jika ada Nota :

  • Untuk setiap pesanan pembelian, anda dikehendaki membuat "Delivery Order" dan "Invoice".
  • Klik "Finalize" selepas segala maklumat telah dimasukkan.


                             


                


  • Anda dikehendaki klik “Mark as Paid” dan klik “Save”                      

 

 

Nota: Segala proses yang dibuat anda dikehendaki untuk “Save”. Pastikan anda tekan “Finalize” untuk setiap transaksi yang dibuat.