Perolehan (Procurement)

Bagaimana mengurus Procurement?
Model Procurement dibangunkan untuk menguruskan maklumat perolehan bagi sesebuah organisasi. Modul Perolehan juga dilihat dapat membantu menyelaraskan prose...
Tue, 9 May, 2017 at 11:23 AM
Bagaimana membuat received invoice dalam Procurement?
Apabila pembekal anda menghantarkan barangan kepada anda, anda boleh memasukkan Penerimaan Penghantaran (“Received Delivery Order”) dan juga maklumat inv...
Thu, 15 Nov, 2018 at 11:29 AM
Bagaimana menambah pesanan belian dalam Procurement?
Untuk mengakses modul ini, anda boleh pergi ke menu utama dan klik “Procurement”. Anda akan melihat paparan seperti dibawah: Untuk mengeluarkan...
Thu, 15 Nov, 2018 at 11:42 AM
Bagaimana membuat received delivery order dalam Procurement?
Apabila pembekal anda menghantarkan barangan kepada anda, anda boleh memasukkan Penerimaan Penghantaran (“Received Delivery Order”) dan juga maklumat inv...
Thu, 15 Nov, 2018 at 11:45 AM