Perolehan (Procurement)

Bagaimana mengurus Procurement?
Model Procurement dibangunkan untuk menguruskan maklumat perolehan bagi sesebuah organisasi. Modul Perolehan juga dilihat dapat membantu menyelaraskan prose...
Tue, 9 May, 2017 at 11:23 AM
Bagaimana membuat received invoice dalam Procurement?
Apabila pembekal anda menghantarkan barangan kepada anda, anda boleh memasukkan Penerimaan Penghantaran (“Received Delivery Order”) dan juga maklumat inv...
Thu, 15 Nov, 2018 at 11:29 AM
Bagaimana menambah pesanan belian dalam Procurement?
Untuk mengakses modul ini, anda boleh pergi ke menu utama dan klik “Procurement”. Anda akan melihat paparan seperti dibawah: Untuk mengeluarkan...
Thu, 15 Nov, 2018 at 11:42 AM
Bagaimana membuat received delivery order dalam Procurement?
Apabila pembekal anda menghantarkan barangan kepada anda, anda boleh memasukkan Penerimaan Penghantaran (“Received Delivery Order”) dan juga maklumat inv...
Thu, 15 Nov, 2018 at 11:45 AM
Latihan video bagi Modul Perolehan
Latihan video yang menunjukkan cara cara pegisian bagi Modul Perolehan Link: http://officecentralcloud.com/blog/trainings/officecentral-training-procure...
Mon, 30 Nov, 2020 at 3:51 PM
Mana yang lebih baik dari segi pemahaman keseluruhan, onboarding modul perolehan atau pengisian secara manual?
Jawapan: Anda dapat menggunakan pengisian secara manual kerana dari situ pengguna dapat mengetahui setiap langkah dan lokasi ketika melakukan apa-apa tindak...
Thu, 21 Jan, 2021 at 12:44 PM
Adakah modul Perolehan di OfficeCentral dapat mengimport invois lama ke dalam sistem?
Jawapan: Untuk makluman anda, perolehan modul di OfficeCentral tidak dapat mengimport invois lama. Pengguna mesti membuat Pesanan Pembelian terlebih dahulu ...
Thu, 21 Jan, 2021 at 1:07 PM
Bolehkah 'Pembelian Aplikasi' diduplikasi untuk dihantar kepada pembekal yang sama tetapi pada masa yang berlainan?
Jawapan: Untuk makluman anda, dalam Aplikasi Pembelian tidak ada fungsi yang dapat digandakan secara langsung. Anda mesti membuat sendiri secara manual dala...
Thu, 21 Jan, 2021 at 3:42 PM
Adakah mana-mana urus niaga dalam modul 'Perolehan' akan dikemas kini secara langsung dalam modul 'Perakaunan' dan dalam 'Buku Harga'?
Jawapan: Untuk maklumat anda, tidak ada kemas kini automatik secara langsung ke Modul Perakaunan dan Modul Buku Harga. Dalam modul Perolehan, terdapat "...
Thu, 21 Jan, 2021 at 4:00 PM