Perkara ini terjadi kerana dua perkara:

  1. Pengguna tidak memasukkan hour per day dalam payroll group.
  2. Pengguna tidak memasukkan jumlah hari bekerja dalam payroll group.

Pengguna boleh merujuk kepada gambar di bawah sebagai panduan.