Sistem Pengurusan Gaji (Payroll)

Bagaimana ingin menambah maklumat 'Overtime' di dalam 'Payroll'?
Sila ikuti langkah-langkah yang berikut: Sila ke menu Payroll > Configurations > Payroll Groups > klik View List. Tekan butang edit pada kolum...
Mon, 15 May, 2017 at 5:29 PM
Mengapakah pengiraan EPF dan Socso berlainan jika dikira menggunakan kalkulator?
Untuk makluman pengguna, pengiraan EPF dan Socso adalah mengikut jadual yang telah dibekalkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan PERKESO. Jadual pengira...
Mon, 15 May, 2017 at 12:48 PM
Setelah menekan butang proses gaji, kenapa keluar nota "attempt to divide by zero"?
Perkara ini terjadi kerana dua perkara: Pengguna tidak memasukkan hour per day dalam payroll group. Pengguna tidak memasukkan jumlah hari bekerja dalam...
Mon, 15 May, 2017 at 12:52 PM
Bagaimana cara memproses gaji?
  Untuk memproses gaji, anda perlu pergi ke menu “Payroll” , "Salary Slips"dan klik pada “Process”. Selepas itu, sila masukkan maklumat berka...
Fri, 19 May, 2017 at 2:36 PM
Adakah OfficeCentral akan menyediakan slip gaji pekerja secara automatic?
Ya. Setelah selesai pemprosesan gaji, OfficeCentral akan menyediakan slip gaji pekerja secara automatic. Sekiranya pekerja anda mempunyai akses ke OfficeCent...
Mon, 15 May, 2017 at 4:09 PM
Bagaimana merekod profil gaji pekerja?
Akses PAYROLL  Untuk melihat senarai profil gaji, anda perlu pergi ke bahagian “Payroll Profiles” dan klik pada “View List”. Untuk melihat profil ga...
Fri, 19 May, 2017 at 2:38 PM
Bagaimana cara akses profil gaji?
Dalam OfficeCentral, setiap pekerja yang dibayar gaji perlu mempunyai profil gaji. Segala maklumat gaji seperti jumlah gaji pokok, nombor akaun bank, matawa...
Mon, 15 May, 2017 at 4:23 PM
Bagaimana mengimport claim dalam pembayaran gaji (Payroll)?
Dalam OfficeCentral, anda boleh pilih untuk membuat pembayaran claim melalui gaji dengan menggunakan modul "Payroll". Untuk akses modul ini, an...
Fri, 19 May, 2017 at 10:30 AM
Bagaimana cara menambah jenis-jenis elaun atau potongan gaji?
Dalam OfficeCentral, anda boleh juga menambahkan jenis-jenis elaun atau potongan gaji yang dikira semasa pemprosesan gaji. Untuk mengakses modul ini, anda p...
Mon, 15 May, 2017 at 5:15 PM
Bagaimana anda menambah bank yang digunakan untuk tujuan pembayaran gaji?
Untuk menambah jenis bank baru, ikuti langkah-langkah seperti yang berikut: Pergi ke bahagian “Payroll”,”Configurations” pergi ke “Banks” dan tekan pada ...
Mon, 15 May, 2017 at 5:20 PM