Dalam OfficeCentral, setiap pekerja yang dibayar gaji perlu mempunyai profil gaji. Segala maklumat gaji seperti jumlah gaji pokok, nombor akaun bank, matawang gaji dan sebagainya direkodkan di dalam profil gaji ini.

  1. Untuk melihat senarai profil gaji, anda perlu pergi ke modul "Payroll" dan tekan bahagian “Payroll Profiles”.
  2. Untuk melihat profil gaji mengikut perkerja, klik pada “Payroll Profile” pada nama pekerja tersebut.

Merujuk gambar di bawah:Untuk masukkan maklumat gaji berkaitan pekerja, tekan link “Payroll Profile”.