Setelah anda masuk ke module kewangan, tekan “Petty Cash Vouchers” untuk mengakses module Baucer Tunai Runcit. Dalam modul ini, anda boleh melihat kesemua baucer tunai runcit yang telah dikeluarkankan oleh pekerja anda. 


Akses Modul


1.       Untuk akses modul ini, anda perlu pergi ke “Petty Cash Vouchers” dan klik pada “View List”.

2.       Tujuannya adalah untuk membuat apa-apa jenis bayaran secara tunai menggunakan tunai runcit.

3.       Kebiasaannya pembayaran secara tunai adalah untuk amaun yang kecil.Anda akan dapat melihat paparan seperti dibawah setelah menekan "view list";1.       Masukkan kepada siapa pembayaran ingin dibuat.

2.       Masukkan tarikh pembayaran dibuat.

3.       Masukkan kenyataan jika berkenaan.

4.       Masukkan jumlah bayaran.

 

5.       Contoh


Pay to                     : Pustaka Buku

Date issued           : 20 Feb 2014

Total                       : 40

Description           : Beli alatan tulis dan buku


6.       Masukkan jenis pembayaran. Anda boleh pilih samada tuntutan, pendahuluan atau permohonan pembayaran.


7.       Tekan butang “Save” untuk simpan data dan “Back to the list” untuk melihat senarai bayaran yang dibuat.


Jika anda lihat di “Petty Cash Vouchers” bahagain Status, anda akan dapati status anda “Pending”. Setiap baucar bayaran tunai runcit mestilah diluluskan terlebih dahulu.