Kewangan (Finance)

Bagaimana membuat tetapan dalam Finance?
1) Cara membuat tetapan dalam Finance, sila ke Finance > Configurations > Settings. Selepas tekan butang Settings anda akan dapat melihat seperti p...
Thu, 15 Nov, 2018 at 4:31 PM
Bagaimana untuk menambah tuntutan (claim) dalam Finance?
Setelah anda masuk ke modul kewangan, tekan “Claims” untuk mengakses modulTuntutan Pekerja. Dalam modul ini, anda boleh melihat kesemua tuntutan yang tel...
Thu, 15 Nov, 2018 at 4:35 PM
Bagaimana untuk menambah pendahuluan (advance) dalam Finance?
Setelah anda masuk ke modul kewangan, tekan “Advances” untuk mengakses module Permohonan Pendahuluan. Dalam modul ini, anda boleh melihat kesemua permoho...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:12 PM
Bagaimana untuk menambah permohonan bayaran (payment requisition)?
Setelah anda masuk ke modul kewangan, tekan “Payment Requisitions” untuk mengakses modul Permohonan Bayaran. Dalam modul ini, anda boleh melihat kesemua ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:16 PM
Bagaimana untuk menambah baucer bayaran (payment voucher) dalam Finance?
Setelah anda masuk ke module kewangan, tekan “Payment Vouchers” untuk mengakses module Baucer Pembayaran. Dalam modul ini, anda boleh melihat kesemua bau...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:19 PM
Bagaimana untuk menambah baucer tunai (petty cash voucher)?
Setelah anda masuk ke module kewangan, tekan “Petty Cash Vouchers” untuk mengakses module Baucer Tunai Runcit. Dalam modul ini, anda boleh melihat kes...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:21 PM
Bagaimana cara ingin import data payment voucher ke dalam Accounting?
Untuk import data payment voucher ke dalam Accounting, sila ikuti langkah-langkah seperti yang berikut: 1) Sila pastikan kesemua Payment voucher dalam F...
Mon, 15 May, 2017 at 6:06 PM
Bagaimana tuntutan pekerja (claim) berfungsi dengan berkesan dalam OfficeCentral?
Tanpa sistem pengurusan tuntutan yang berkesan, masalah-masalah seperti tuntutan yang salah atau dihantar dua kali berkemungkinan berlaku. Dengan menggunaka...
Tue, 16 May, 2017 at 9:14 AM
Bagaimana untuk approve payment requisition?
Untuk approve payment requisition, pengguna perlu ke Menu Kewangan (Finance) > Payment Requisition > All Payment Requisition. Pada column status, terd...
Tue, 16 May, 2017 at 9:15 AM
Jika saya lihat dibahagian status claim saya pending, apa yang perlu saya lakukan?
Jika anda lihat di "Your claim” bahagain Status, anda akan dapati status claim anda “Pending”. Setiap claim mestilah diluluskan terlebih dahulu. Un...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:22 PM