Untuk import data payment voucher ke dalam Accounting, sila ikuti langkah-langkah seperti yang berikut:


1) Sila pastikan kesemua Payment voucher dalam Finance telah di approve. Sekiranya belum approve, payment voucher tersebut tidak akan masuk dalam list untuk diimport.


2) Untuk import, sila ke Accounting > Transactions > Import from other modules > tekan Finance Payment Voucher.


3) Anda akan dapat melihat paparan seperti yang berikut:4) Sila pilih debit dan credit. Tanda (/) pada mana-mana Payment Voucher yang ingin diimport.

5) Setelah itu, sila tekan "Import".