Untuk approve payment requisition, pengguna perlu ke Menu Kewangan (Finance) > Payment Requisition > All Payment Requisition. Pada column status, terdapat butang approve, pengguna di kehendaki menekan butang tersebut.

Penguna boleh merujuk kepada gambar di bawah: