Untuk memproses kelayakan cuti, sila ke Leaves > Entitlement > dan tekan Add new. Setelah tekan view list anda akan dapat melihat paparan seperti di bawah:Tekan butang "Generate Entitlement" atau "Create Entitlement for Staffs" untuk memproses kelayakan cuti pekerja. Setelah tekan butang "Generate Entitlement", anda akan dapat melihat paparan seperti di bawah:Download : Untuk muat turun kesemua leave entitlement

Generate entitlement : Untuk menjana kelayakan cuti bagi pekerja baru.

Reprocess entitlement : Untuk proses semula cuti pekerja jika terdapat perubahan pada cuti staff tersebut.


1.       Anda boleh mengubah jumlah cuti setiap staff disini dengan menekan butang “Adjust” dan ubah cuti setiap staff tersebut.