Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS)

Bagaimana untuk menetapkan jenis cuti dalam HRMS?
Dalam modul ini, anda boleh menguruskan maklumat cuti pekerja termasuklah cuti tahunan dan sebagainya. Sistem OfficeCentral membolehkan para pekerja mema...
Thu, 15 Nov, 2018 at 9:52 AM
Bagaimana untuk menetapkan kelayakan cuti dalam HRMS?
Seterusnya, anda pergi ke “Leave”, “Entitlement Settings” dan klik pada link tersebut. Anda akan lihat seperti gambar dibawah.Entitlement Settings merupa...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:01 AM
Bagaimana untuk memproses kelayakan cuti dalam HRMS?
Untuk memproses kelayakan cuti, sila ke Leaves > Entitlement > dan tekan Add new. Setelah tekan view list anda akan dapat melihat paparan seperti d...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:04 AM
Bagaimana untuk menambah permohonan cuti untuk staff dalam HRMS?
Untuk menambah cuti yang di mohon oleh pekerja, sila ke HRMS > Leaves > Add new. Setelah tekan "Add new" anda akan dapat melihat paparan sep...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:07 AM
Bagaimana untuk menambah permohonan cuti dalam HRMS?
Sebelum anda memohon cuti, anda perlu meihat kelayakan cuti yang diberikan kepada anda. Untuk melihat kelayakan cuti anda, sila ke HRMS > Leaves > My ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:11 AM
Bagaimana cara menambah permohonan kursus?
Semua staf boleh membuat permohonan bagi menghadiri kursus. Untuk proses permohonan, staf berkenaan boleh mengikut langkah-langkah seperti berikut: ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:29 AM
Bagaimana cara untuk meluluskan kursus dalam HRMS?
Hanya supervisor dan admin sahaja boleh meluluskan segala permohonan kursus. 1.       [Untuk Approver] Sila ke menu HRMS ->COURSE ->Approve Course...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:30 AM
Bagaimana untuk meluluskan permohonan cuti dalam HRMS?
Untuk meluluskan cuti sila ikuti langkah-langkah yang berikut: 1.       Seterusnya, anda pergi ke “Leaves” dan klik pada “Approve Leave Applications”. 2. ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:31 AM
Bagaimana untuk menambah rekod pergerakan dalam HRMS?
Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai pergerakan pekerja anda. Pekerja anda boleh merekodkan pergerakan mereka dalam OfficeCentral. 1.       P...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:33 AM
Bagaimana merekod kedatangan dalam HRMS?
Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai maklumat kehadiran pekerja. Dalam modul ini, anda boleh merekodkan masa masuk dan keluar pekerja-pekerja and...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:40 AM