Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS)

Bagaimana untuk membuat tetapan dalam HRMS?
Untuk membuat tetapan bagi module Human Resources Management System, pergi ke butang “Configurations” dan anda boleh membuat beberapa pilihan seperti gambar...
Wed, 4 Nov, 2020 at 5:23 PM
Bagaimana untuk menambah maklumat staff dalam HRMS?
Dalam OfficeCentral, anda boleh menambahkan bilangan pekerja dan maklumat pekerja untuk tujuan pengurusan sumber manusia. Ikuti langkah-langkah berikut ...
Wed, 14 Nov, 2018 at 12:17 PM
Bagaimana untuk menetapkan jenis cuti dalam HRMS?
Dalam modul ini, anda boleh menguruskan maklumat cuti pekerja termasuklah cuti tahunan dan sebagainya. Sistem OfficeCentral membolehkan para pekerja mema...
Thu, 15 Nov, 2018 at 9:52 AM
Bagaimana untuk menetapkan kelayakan cuti dalam HRMS?
Seterusnya, anda pergi ke “Leave”, “Entitlement Settings” dan klik pada link tersebut. Anda akan lihat seperti gambar dibawah.Entitlement Settings merupa...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:01 AM
Bagaimana untuk memproses kelayakan cuti dalam HRMS?
Untuk memproses kelayakan cuti, sila ke Leaves > Entitlement > dan tekan Add new. Setelah tekan view list anda akan dapat melihat paparan seperti d...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:04 AM
Bagaimana untuk menambah permohonan cuti untuk staff dalam HRMS?
Untuk menambah cuti yang di mohon oleh pekerja, sila ke HRMS > Leaves > Add new. Setelah tekan "Add new" anda akan dapat melihat paparan sep...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:07 AM
Bagaimana untuk menambah permohonan cuti dalam HRMS?
Sebelum anda memohon cuti, anda perlu meihat kelayakan cuti yang diberikan kepada anda. Untuk melihat kelayakan cuti anda, sila ke HRMS > Leaves > My ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:11 AM
Bagaimana cara menambah permohonan kursus?
Semua staf boleh membuat permohonan bagi menghadiri kursus. Untuk proses permohonan, staf berkenaan boleh mengikut langkah-langkah seperti berikut: ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:29 AM
Bagaimana cara untuk meluluskan kursus dalam HRMS?
Hanya supervisor dan admin sahaja boleh meluluskan segala permohonan kursus. 1.       [Untuk Approver] Sila ke menu HRMS ->COURSE ->Approve Course...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:30 AM
Bagaimana untuk meluluskan permohonan cuti dalam HRMS?
Untuk meluluskan cuti sila ikuti langkah-langkah yang berikut: 1.       Seterusnya, anda pergi ke “Leaves” dan klik pada “Approve Leave Applications”. 2. ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:31 AM