Untuk menambah cuti yang di mohon oleh pekerja, sila ke HRMS > Leaves > Add new. Setelah tekan "Add new" anda akan dapat melihat paparan seperti yang berikut:Masukkan maklumat yang berkenaan. Setelah itu sila tekan "Save". Setelah tekan "Save" anda akan dapat melihat paparan seperti yang berikut:Edit : Digunakan untuk mengubah data.

Details : Diguanakn untuk melihat perincian cuti tersebut.

Download : Untuk muat turun cuti tersebut.

Delete : Untuk memadam cuti yang telah dimohon.