Semua staf boleh membuat permohonan bagi menghadiri kursus.

Untuk proses permohonan, staf berkenaan boleh mengikut langkah-langkah seperti berikut:


1.       Klik menu HRMS ->COURSE ->Apply.

2.       Klik pada butang Details untuk melihat maklumat lanjut

3.       Klik pautan Apply untuk memohon kursus.

4.       Approver anda atau admin harus log masuk ke dalam OfficeCentral bagi tujuan menyemak dan meluluskan permohonan anda.