Hanya supervisor dan admin sahaja boleh meluluskan segala permohonan kursus.

1.       [Untuk Approver] Sila ke menu HRMS ->COURSE ->Approve Course Applications untuk menyemak dan meluluskan kursus.

2.       [Untuk Supervisor]Sila ke menu HRMS ->COURSE ->Your Supervisees ->View Course Applications untuk menyemak dan meluluskan permohonan dari staf anda.