Untuk meluluskan cuti sila ikuti langkah-langkah yang berikut:

1.       Seterusnya, anda pergi ke “Leaves” dan klik pada “Approve Leave Applications”.

2.       Tujuannya adalah untuk kita meluluskan cuti yang diminta oleh pekerja kita. Hanya admin dan approver sahaja yang dibenarkan untuk meluluskan cuti tersebut.

3.       Untuk meluluskan permohonan cuti, tekan "Approve". Untuk meolak permohonan tersebut, tekan "Reject". Untuk melihat maklumat lanjut, tekan butang "Details".


Keterangan:

A
Tekan butang ini untuk luluskan permohonan cuti.
B
Tekan butang ini untuk menolak  atau “reject” transaksi.
C
Tekan butang ini untuk melihat permohonan secara lanjut.