Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai pergerakan pekerja anda. Pekerja anda boleh merekodkan pergerakan mereka dalam OfficeCentral.

1.       Pergi ke bahagian “Movement” dan klik pada “My Movements”.

2.       Anda akan dapat melihat senarai pergerakan yang pernah dibuat sebelum ini. 

Keterangan:

A
Tekan butang ini untuk melihat Pergerakan “movement” yang telah dibuat.
B
Tekan butang ini untuk mengubah pergerakan yang dibuat.
C
Tekan  butang ini sekiranya anda ingin memuat turun pergerakan tersebut.
D
Tekan butang ini jika anda ingin memadam pergerakan tersebut.


3.       Jika anda ingin menambah apa-apa pergerakan didalam syarikat. Tekan butang “Add.Keterangan:

A
Sila pilih jenis pergerakan yang berkaitan.
B
Sila nyatakan tujuan pergerakan itu.
C
Sila masukkan tarikh bermula pergerakan tersebut.
D
Sila masukkan tarikh tamat pergerakan tersebut.

 

         Contoh :

                       Name                             : Mohamad Khairulnaqib

                       Movement type          : Company purpose

                       Purpose                         : Meeting with client

                       Start date                      : 12 Feb, 2014 10:00

                       End date                        : 12 Feb, 2014 14:00


5.         Apabila telah selesai, tekan “Save” di bahagian kanan atas.


Untuk merekod pergerakan bagi pekerja atau supervisee, pergi ke “Movements” seterusnya “Apply for Others” atau “Apply for Supervisee” untuk merekodkan pergerakan staff. Anda akan dapat melihat paparan seperti yang berikut:


Keterangan:

A
Tekan butang ini untuk memilih staff yang membuat pergerakan.
B
Tekan butang ini untuk memilih jenis pergerakan yang dilakukan.
C
Masukkan jenis pergerakan yang dilakukan secara terperinci.
D
Masukkan masa dan tarikh pergerakan yang dilakukan.
E
Masukkan maklumat tambahan pergerakan di ruangan ini.


Setelah isi semua maklumat, sila tekan butang "Save".